Pyroco s.r.o.

Naše firma se zabývá prováděním ohňostrojů při různých slavnostních příležitostech a událostech. Ohňostroj je možné uspořádat na náměstích, mostech v parcích zámků, v zahradách na terasách, balkónech a před okny sálů či salónků. Proto je každý svým provedením jiný a neopakovatelný. Podle povahy slavnostní příležitosti (kulturní akce, sportovní akce, výstavy, zahajování provozu nebo výročí) doporučíme a sestavíme efekty tak aby byly úměrné prostředí a abychom Vašim představám nejlépe vyhověli. Vybrat si můžete z přibližně třiceti druhů výškových efektů nabízených pod různými obchodními názvy ve formě barevných stylizovaných květů, lastur listů, apod. V naší nabídce nechybí ani velice oblíbený ohňopád (déšť z padajících jisker). Zvláštní nabídkou je provedení hořícího nápisu, loga či znaku. Objednat si můžete i jednotlivé efekty, které budou doplňovat například scénář zahajovacího ceremoniálu nebo budou součástí komponovaného programu. Ohňostroj je vhodné obohatit hudebním doprovodem, který ještě více umocní zážitek z pyrotechnické produkce.

Ohňostroje se dělí do čtyřech kategorií a to pro vlastní odpálení, ohňostroje malé, střední a velké. Kromě „ohňostroje pro vlastní odpálení“ jsou všechny pyrotechnické produkce prováděny profesionálními odpalovači ohňostrojů.

Ohňostroje pro vlastní odpálení
Tento typ ohňostroje můžete použít v případě kdy si nechcete objednávat profesionálního odpalovače ohňostrojů. Jedná se o námi vytvořenou sestavu nejefektnějších pyrotechnických předmětů II. třídy jako jsou kompakty a kulové pumy. Na zákazníkovi je pouze odpálení námi připraveného ohňostroje. Cena těchto sestav je od 5000,- Kč bez DPH.
 
Malé ohňostroje
Tento ohňostroj je dodáván jako komplexní služba zákazníkovi. Ohňostroje tohoto typu jsou vhodné pro firemní oslavy, svatby, výročí měst a obcí, narozeninové oslavy, sportovní akce apod. Použité pyrotechnické předměty jsou druhé a třetí třídy nebezpečnosti jako jsou kompakty, kulové pumy a římské svíce. Předkládáme Vám scénář klasického ohňostroje který začíná nižšími efekty ve výšce 15-25 metrů a končí velkoplošnými efekty ve výšce až 70 metrů. Jedná se o ohňostroje v délce trvání 3-8 minut a v ceně od 10.000,- do 25.000,- Kč
 

1) vystřelování desítek světlic, které na obloze vytvářejí efekt bludných jezdců, spirál, velkých rachotivých světlic
2) odpálení celých hnízd kulových pum o průměru 50mm, které ve výšce cca 45m vytvářejí efekty chryzantéma a pivoňka v mnoha barvách.
3) vystřelování shluků světlic s efektem zlatých vrb
4) odpálení celých hnízd kulových pum o průměru 50mm
5) Římské svíce - ty vystřelují v intervalech světlice, které za sebou nechávají 20 m dlouhou barevnou stopu a ve finále se každá jednotlivá světlice rozlétne do několika dalších světlic typu kroseta, brokát apod.
6) kulové a válcové pumy o průměrech 43 až 75 mm, které ve výšce 50 - 70 m vytváří rozmanité tvary typu chryzantéma, mušle, růže, kruh, změny barev atd.
7) kulové a válcové pumy o průměru 43-75 mm, které vytvářejí speciální velkoplošné efekty typu smuteční vrba, kruhový výbuch, kamuro
8) Samotné finále se bude skládat z palem, které vytvoří doslova zlatý deštník přes celou oblohu

Střední ohňostroje
Tyto ohňostroje se pohybují v ceně od 25.000,- do 50.000,- Kč. Trvání ohňostroje je od 5 do 15 minut. Scénář je podobný jako u malých ohňostrojů, ale jsou použity převážně pyrotechnické předměty III. třídy. Výška pyrotechnických efektů dosahuje až 100 metrů.
 
Velké ohňostroje
Tyto ohňostroje jsou určeny pro velkolepé oslavy jako jsou důležitá výročí, novoroční ohňostroje. Cena těchto ohňostrojů je od 50.000 Kč a délka trvání od 10. minut. Tyto ohňostroje jsou složeny z výrobků III. a případně i IV. třídy. Výška pyrotechnických efektů je až 125 metrů.
 
nahoru