Pyroco s.r.o.

Pro bezproblémový prodej a používání Vám doporučujeme přečíst si „Základní pravidla pro používání zábavní pyrotechniky“ Zábavní pyrotechnika se rozděluje do dvou základních tříd.

Pyrotechnické předměty třídy I., nazývané taktéž dětská pyrotechnika, jsou volně prodejná bez věkového omezení a je možno je prodávat i na stáncích.
Pyrotechnické předměty třídy II, jsou prodejné pouze osobám starším 18. let. Výrobky této třídy se nejčastěji dělí do těchto skupin: Petardy, Rakety, Fontány, Římské svíce, Kompakty, Kulové pumy a Prskavky

Věříme, že zažijete s našimi výrobky jenom příjemné chvíle a že vámi vytvořený a sestavený ohňostroj se stane nezapomenutelným zážitkem pro Vaše příbuzné a známé. Několik rad pro začínající „odpalovače“. Než začnete střílet, pečlivě si přečtěte návod, v případě jakékoli nejasnosti nás kontaktujte. Při odpalování se nikdy nenaklánějte nad výrobek. K případným selhávkám se minimálně 10 minut nepřibližujte a poté je rozmočte ve vodě. Neodpalujte pyrotechnické předměty pod vlivem alkoholu.

katalog

Petardy a dělobuchy

petarda: Korzár

jsou pyrotechnické předměty určeny pro vyvolání především zvukového efektu. Nejrozšířenější a nejoblíbenější jsou škrtací petardy. Zapalují se škrtnutím o škrtátko zápalek. Dále máme různé dělobuchy a série ran (dámský třesk) u kterých se zapaluje mikrozápalnice.

 
katalog

Rakety

Rakeťák

jsou pyrotechnické předměty složené z z motoru, efektového pouzdra a stabilizátoru (špejle, dřevěná tyčka). Jsou určeny pouze pro venkovní volné prostory. Odpalují se z lahve nebo trubky, nikdy ne z ruky! Po odpálení rakety vylétnou vzhůru a podle typu můžou při výstupu hvízdat, vytvářet zlatou nebo stříbrnou stopu. Hlavním efektem rakety je roztržení efektového pouzdra a následný světelný, respektive zvukový efekt.

 
katalog

Fontány

Stromboli

mezi fontány patří různé gejzíry a vulkány s různými počty tub. Po zapálení začnou s fontány sršet stříbrné nebo zlaté jiskry od 30 cm až do výšky 2,5 metrů. Velmi často jsou sloupy jisker obohaceny barevnými světličkami, rachocením a hvízdáním.

 
katalog

Římské svíce

Římanka

jsou pyrotechnické předměty podlouhlého tvaru, které po zapálení postupně vystřelují různobarevné případně rachotivé světličky do výšky až 20. metrů. Většinou se liší průměrem a počtem vystřelených světliček. Římské svíce se nesmí při odpalování držet v ruce!

 
katalog

Kompakty (baterie)

Lahváček

tento druh zábavní pyrotechniky zažívá poslední dva roky opravdový boom. O co jde? Jedná se o výrobek se sérií jednotlivých výmetnic (tubusů), které jsou propojeny zápalnicí. Z jednotlivých tubusů jsou postupně za sebou vystřelována efektová pouzdra a ve výšce 15 – 30 metrů vytvářejí různé efekty typu smuteční vrba, pivoňka, chryzantéma, bludní jezdci apod, doprovázené případně výbuchem, rachocením nebo hvízdáním. Kompakty jsou určeny pouze do exteriéru a je nezbytné je pečlivě zajistit proti převrhnutí.

 
katalog

Kulové, dvojkulové a válcové pumy

Viktor čistič

jsou nejefektnější pyrotechnické výrobky. Odpalují se jednotlivě z přiložených moždířů. Po odpálení je puma vystřelena do výšky cca. 40 metrů kde exploduje. Pumy vytvářejí efekty pivoněk a chryzantém případně doprovázené hvízdáním nebo rachocením. Specialitou jsou dvojkulové pumy, které na jedno odpálení vytvoří dva velkoplošné efekty nad sebou.

 
 

Základní pravidla pro používání zábavní pyrotechniky

(celou vyhlášku ČBÚ č.174/1992 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi naleznete zde):

(1)Klasifikace pyrotechnických výrobků
a) pyrotechnické předměty - výrobky obsahující technologicky zpracované pyrotechnické slože, případně i malá množství výbušnin. Jsou nebezpečné především požárem a při dodržení návodu k používání neohrozí výbuchem bezpečnost osob a majetku.

Skladování a vystavování pyrotechnických předmětů

(2) Pyrotechnické předměty se smí skladovat a vystavovat jen
a) v původních obalech výrobce,
b) v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 40 stupňů Celsia,
c) odděleně od hořlavých a lehce zápalných látek.

(3) Pyrotechnické předměty třídy II a III a podtřídy T1 se mohou za podmínek uvedených v odstavce 2 skladovat
a) v prodejní místnosti, a to v nejvyšším množství 100 kg, které však nesmí obsahovat více než 20 kg pyrotechnických složí,
b) v příručním skladě s vyloučením stálé přítomnosti osob v nejvyšším množství 300 kg, které však nesmí obsahovat více než 60 kg pyrotechnických složí.

(4) Každá prodejní místnosti a příruční sklad musí být vybaveny protipožárními prostředky.

(5) Pyrotechnické předměty uvedené v odstavci 3 v množství převyšujícím nejvyšší množství v něm uvedené musí být skladované ve skladech povolených pro tento účel podle zvláštních předpisů.

(6) V prostorách, kde jsou skladovány, popřípadě vystavovány pyrotechnické předměty, se nesmí kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.

5) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon). Vyhláška č. 86/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebního řádu. Vyhláška SKVTIR č. 43/1990 Sb., o projektové přípravě staveb.

Prodej a používání pyrotechnických předmětů

(2) Pyrotechnické předměty se mohou prodávat jen v původním balení výrobce.

(3) Pyrotechnické předměty třídy I., nazývané taktéž dětská pyrotechnika, jsou volně prodejná(é) bez věkového omezení a je možno je prodávat i na stáncích.

(4) Pyrotechnické předměty třídy II a podtřídy T1 mohou být prodávány jen osobám starším 18 let.

(6) V prodejních a skladových prostorách se nesmí provádět zapalování pyrotechnických předmětů.

(7) Stánkový prodej může být prováděn jen při prodeji pyrotechnických předmětů třídy I a podtřídy T0. Stánkovým prodejem se rozumí prodej v prodejních prostorách, pro jejichž zřízení se nevyžaduje stavební povolení (Zákon č. 50/1976 Sb.).

Připravují se informace k nové legislative.

nahoru